nedeľa 30. júna 2013

Už tradične, júnová sobota, petangový turnaj v Žiline na Stanici-Záriečie, následne frankofónne divadlo študentov Bilingválneho gymnázia, tento rok pod vedením belgickej lektorky Delphine Guiot, hra s názvom Imagine...

_____________________________________________________________________

Samedi de juin, à Stanica Žilina - Záriečie, la troisième session du toirnois de pétanque à Žilina, suivie de la pièce de théâtre francophone des étudiants du Lycée bilingue, cette année avec le metteur en scène Delphine Guiot, une lectrice belge, la pièce intitulée Imagine...
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára